artboard-1.png

Круглосуточная доставка роз в Израиле

Каталог

Гелиевые шары

О нас

Компания vered4u вот уже 3 года обслуживает самых успешных и лучших людей.

Нашими клиентами являются люди, которые очень заняты и трудятся много ради семейного благополучия.

Качество

Цветы в нашем магазине всегда свежие. Поставки каждые 3 дня.

Профессиональные флористы

Наши флористы работают многие годы и радуют наших клиентов.

Доставка
по всей стране

Доставим за вас в любую точку Израиля.

Поддержка
24/7

Мы доставляем цветы 24/7

Похоронные венки

Компания vered4u вот уже 3 года обслуживает самых успешных и лучших людей.

Нашими клиентами являются люди, которые очень заняты и трудятся много ради семейного благополучия.

К сожалению, в силу своей занятости у них нет времени найти качественные цветы, которые не завянут на второй день.

Мы работаем 24/7 без выходных.

Доставляем цветы в 17 городов Израиля.

Доставка происходит в автомобилях с мазганом. Мы даём гарантию на наши цветы 8 дней, при правильном уходе.

Ждём ваших заказов,по тел 055-991-9000

Или на сайте www.vered4u.co.il

vered4u תנאי שימוש
תקנון בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר
גילוי נאות בדבר איסוף ושימוש של מידע אישי ותנאי השימוש באתר
. כללי

אתר האינטרנט של VERED4U.CO.IL הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (זרי פרחים, וכו’) (להלן – השירותים)

אתר האינטרנט של VERED4U הינם בבעלות אוגנסיאן ווגה

השימוש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן – התקנון

תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר (להלן – המשתמש/המשתמשים), ומהווה הסכם בין המשתמש לבין VERED4U. כל גולש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר וכן מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

VERED4U רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר .מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אשר מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות באתר. של האתר (להלן – מדיניות הפרטיות), המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון

המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות.

התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין שהינם תחת ניהולה של ו VERED4U בין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

VERED4U רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

תנאי שימוש
VERED4U – רכישת שירותים וקבלת מידע

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי
המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של VERED4U
הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון
כיצד רוכשים באמצעות האתר

רכישת מוצרים המופיעים באתר באמצעות האתר תתאפשר בכפוף לנקיטת הצעדים הבאים:

א. תחילה יש לבחור את המוצר וללחוץ הוספה לסל

ב. יש לבחור תאריך אספקה רצוי

ג. אם הינך משתמש רשום יש להזין שם משתמש וסיסמא, אם הינך משתמש אנונימי עליך להירשם כמפורט בסעיף 5 לתקנון זה

ד. יש לציין את הכתובת למשלוח ,פרטי המקבל ושעות משלוח רצויות

ה. לתשומת לבך לא כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח

ו. יש עדיף לירשום ברכה

ז. יש להזין פרטי אמצעי תשלום כגון כרטיס אשראי

מדיניות שירותים ומחירים

הזמנות באתר יתקבלו לפי מוצר

התמונות המצולמות באתר משמשות להמחשה בלבד במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של U4VERED

רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי U4VERED.

U4VERED משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר .

בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולמה, תפעל VERED4U לוודא כי משלוח המוצר יגיע ליעד המבוקש בהתאם לשעות האספקה בין 2-5 שעות מרגע אישור ההזמנה [בהתאם לאזורי החלוקה

משלוח שחזר לנקודת הפצה.יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

הרישום לאתר

במסגרת השירותים שמציעה VERED4U למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (כדוגמת שם,תעודת זהות ,טלפון נייח / נייד ,כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני), פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים)

השדות אותן חובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן – ההרשמה). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של U4VERED

ובהתאם להוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר באמצעות סימון “הסכמה לקבלת דיוורי מבצעים והטבות מאתר VERED4U יהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה או מגורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מ U4VEREDבכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של U4VERED באתר או באמצעות פנייה לחברה בכתובת COM.GMAIL@HOVAHE במקרה זה U4VERED תפעל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו.

המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.

החברה ו/או מי מפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המשתמש), שמורה ל VERED4U ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר

תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש

התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח

ביטול פעולות על ידי הרוכש

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת פרחים, עציצים, זרי פרחים וסידורי פרחים, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו ל VERED4U (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם VERED4U). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. והכל בכפוף להוראות כל דין

הגבלת אחריות

VERED4U שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, זרי פרחים וסידורי פרחים

VERED4U מתחייבת כי פרחים, עציצים, זרי פרחים וסידורי פרחים, יהיו מאיכות טובה וטריים. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות אל החברה VERED4U באמצעות מרכז הטלפונים שלה – טלפון 055-991-9000 ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי

האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש

VERED4U ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, VERED4U לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של VERED4U. VERED4U תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב

מאגרי מידע ושמירה על פרטיות

בכפוף להסכמת הגולש, יצורף הגולש אל מאגר המידע של ההתאחדות וההתאחדות תהא

רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילות

ההתאחדות, מידע בנוגע לזכאותו לקבלת מלגות שונות, וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות

מידע הנוגע לצדדים שלישיים.

הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל ההתאחדות

באמצעות האתר ישמש את ההתאחדות לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים,

באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר, כי ידוע לו שההתאחדות תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם

הנ”ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד ההתאחדות ו/או מי

מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות ההתאחדות

בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.

עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש להתאחדות לפנות אליו בעצמה ו/או

באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת

טקסט ,(SMS (הודעות ווטסאפ וכיוצ”ב. גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור,

יודיע על כך בכתב להתאחדות ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך

30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר (לרבות, VERED4U,)זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר..

המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש ל VERED4U על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט

VERED4U תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת

כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות 0055-9919000

במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל עד 48 שעות

לתשומת ליבך

תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום ההזמנה

תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של 24 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד

כתובת בית העסק: אילת 36 חולון

Мы работаем 24/7

Онлайн

Оплата при получении заказа

Отзывы

Информация о магазине

Vered4u.co.il@gmail.com

055-991-9000

Улица Эйлат 36 Холон

Быстрая доставка

Доставка по вашему пожеланию

Оплата заказа

Оплата за заказ

Доставка заказа

Доставка делается исходя из пожелания клиента

Информация о магазине

Vered4u.co.il@gmail.com

055-991-9000

Улица Эйлат 36 Холон

Быстрая доставка

Доставка по вашему пожеланию

Оплата заказа

Оплата за заказ

Доставка заказа

Доставка делается исходя из пожелания клиента

Добро пожаловать

Войдите в свой аккаунт

Enjoy 15% Off Sitewide

when you sign up for emails

Отсканируйте код